1.jpg

Home

 

 engie dual

Pentru detalii accesați linkul https://www.engie.ro/invatamant-profesional-dual/

   

Viziunea

  • Centru de formare profesională, dezvoltare personală şi  antreprenorială - CFPA
  • Centru de formare a  adulţilor - CFA
  • Centru de informare şi consiliere privind cariera - CICC
  • Centru de învăţare bazat pe evaluare - CIE

”CU NOI FACI CASĂ BUNĂ”

Misiunea

                Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” asigură formarea  profesională și dezvoltarea personală, crearea abilităților de comunicare a tinerilor în scopul integrării active a acestora pe piața muncii, al adaptării flexibile la schimbare și al identificării propriilor nevoi de dezvoltare.

               Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” oferă educație și formare profesională ce au la bază calitatea, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toți participanții şi deschiderea spre învățătură pe tot parcursul vieții.

               Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” funcționează ca un ,,Centru de formare profesională, dezvoltare personală și antreprenorială, oferind servicii/programe de educație permanentă, consultanță, consiliere, club de antreprenoriat, cerc de creație interdisciplinară.

               Liceul Tehnologic promovează un învățământ modern, centrat pe valorile europene de educație dezvoltarea inteligentă, dezvoltarea durabilă și dezvoltarea incluzivă.

 

TEL VERDE 0800801100 (telefon gratuit), la care cetăţenii pot semnala toate neregulile apărute în organizarea şi derularea examenelor naţionale 

http://www.educatiepentruviitor.edu.ro - site dedicat semnalării eventualelor fapte de corupţie

#ROVACCINARE

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva

COVID-19

              

   
© Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"