Umane

Personalul de conducere

DIRECTOR: prof. Nicoleta CONSTANTIN

DIRECTOR ADJUNCT: prof. Viviana-Camelia CRĂCIUN

Personalul didactic

Număr personal didactic calificat:

Personal didactic necalificat

Gradul I

Gradul II

Definitiv

Debutant

Titulari

Asociaţi

Suplinitori

Pensionari

Titulari

Suplinitori

Titulari

Asociaţi

Suplinitori

Asociaţi

Suplinitori

21

2

1

3

2

2

6

2

10

5

1

Personalul Didactic auxiliar

Nr.crt.

Funcţia

Posturi conform

Normativelor

Posturi ocupate cu personal

Calificat

Necalificat

1

ADM.FINANCIAR

2

2

-

2

SECRETAR ŞEF

1

1

-

3

BIBLIOTECAR

1

1

-

4

LABORANT

1

1

-

5

PEDAGOG

1

1

-

6

INFORMATICIAN

1

1

-

7

ADM.PATRIMONIU

1

1

-

9

SECRETAR

1,5

1,5

-

10

TEHNICIAN

1,5

1,5

-

11

SUPRAVEGHETOR

2

2

-

 

 

Personalul Nedidactic

Categorie de personal

Număr de persoane încadrate

Număr de persoane calificate

Număr de norme pentru fiecare categorie de personal

 
 

Îngrijitor

7

7

5,5

 

Muncitor

2

2

2

 

Paznic

2

2

2

 
   
© Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"