1.jpg

Program cu publicul:  1000-1400

Eliberari acte de studii

Eliberare duplicat act de studii

Program înscriere Bacalaureat 2020 - interval orar 9-15

Program înscriere Liceu/Școală profesională/Școală Postliceală - interval orar 8-15

Fișa de înscriere în clasa a IX-a - învățământul liceal de stat 2020-2021

Fișa de înscriere în învățământul profesional de stat 2020-2021

 

Acte necesare pentru înscriere la Liceu/Școală profesională :

  • Cerere de înscriere (care va fi ridicată de la școală).

  • Adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională din clasa a VIII-a.

  • Certificatul de naștere - original și copie (pentru verificarea conformității copiei cu originalul).

  • Carte de identitate - original și copie (pentru verificarea conformității copiei cu originalul).

  • Carte de identitate - original și copie (părinți)
  • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale).

  • Fișa medicală (adeverință, dovadă vaccinări).

 

Plan de școlarizare 2020-2021

   
© Liceul Tehnologic "Anghel Saligny"